Bli medlem

Vill ni bli medlem i vår förening?

Att låta sitt barn lära sig spela ett instrument i tidig ålder är en gåva. Barnet utvecklar färdigheter som det sedan bär med sig hela livet. 

Hos oss kan barn från 3-5 års ålder börja spela ett instrument. Vi erbjuder undervisning i rytmik, altfiol, cello, fiol, gitarr, piano och tvärflöjt. Anmälningar tas emot under april och maj. Sista anmälningsdatum är 31 maj. Besked om antagning skickas ut senast i mitten av augusti. 

Observera att anmälan till instrumentalundervisning gäller för ett helt läsår, medan anmälan för rytmikundervisning sker terminsvis. 
Mer info för nybörjare finner du nedan. 

”Om ett barn får höra god musik från födseln och lär sig spela själv, utvecklar det känslighet, disciplin och tålamod”. Shinichi Suzuki (1898-1998)

Nybörjarinformation

Vem kan lära sig spela ett instrument?
Alla barn, ju tidigare desto bättre! Barnen börjar med rytmik när de är 2-4 år gamla. Här får de lära sig grunderna i Suzukimetoden™. De lär sig lyssna och härma, sjunga sånger, klappa takter, m.m. Detta används senare i instrumentalundervisningen där de får lära sig spela vissa av dessa stycken.

Hur går undervisningen till?
All instrumentalundervisning sker individuellt och i grupp. Föräldern är barnets lärare hemma. På lektionerna är förälderns roll att observera, och överlämnar därmed sin instruerande roll till läraren som på lektionen visar och instruerar hur föräldern skall fortsätta öva med barnet hemma. 

Var och när sker undervisningen?
Nya instrumentkurser startar bara på höstterminen och anmälan är bindande för ett helt läsår (hösttermin och vårtermin). Rytmikgrupper startar varje termin och anmälan görs till varje termin. Se anmälan.

 

Lektionerna sker på vardagar från tidig eftermiddag till sent på kvällen, mer information finner du i anmälan.

Vi håller till främst i Hvitfeldtska gymnasiets lokaler, Rektorsgatan 2 och på Franska Skolan, Molinsgatan 7.

Vilket instrument ska vi välja?
Är du osäker på vilket instrument ni vill spela är det bra att gå på föreningens instrumentförberedande rytmikkurs 1 till 2 terminer. Där får ni bland annat besök av elever som spelar de olika instrumenten som vi har undervisning i. Ni kan också gärna komma och besöka vår Öppet Hus-vecka under våren, eller gå på någon av våra konserter.

 

Avgifter

AVGIFTER INSTRUMENTUNDERVISNING

Anmälan sker läsårsvis och är bindande för hela läsåret. Kursavgiften (grupplektion och individualiserad lektion) är uppdelad i två betalningar om 5200 kr per barn och termin.

Medlemsavgift är 700 kr per familj och läsår. I avgiften ingår även medlemskap i SSZ (Svenska Suzukiförbundet) och RUM (Riksförbundet unga musikanter).

 

AVGIFTER RYTMIKUNDERVISNING

Medlemsavgift är 250 kr per familj/termin, i avgiften ingår även medlemskap i SSZ (Svenska Suzukiförbundet) och RUM.
Kursavgiften är 2640 kr/termin. Detta är den enda kurs som inte sträcker sig över ett helt läsår och således går att påbörja under både hösttermin och vårtermin, deltagaranmälan måste således ske enskilt, både för höst och för vårtermin. 

 

Har ni frågor angående betalning, kontakta kassor[at]suzukigbg.se

ÅTERANMÄLAN FÖR BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Återanmälan för nästkommande läsår görs senast 31 maj. Länken mejlas även ut till alla medlemmar.  

AVANMÄLAN FÖR BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Medlemmar i föreningen som väljer att sluta sitt medlemskap behöver göra en Avanmälan senast 31 maj.

Undervisningens omfattning

Instrumentalundervisning

Hösttermin: 16 individualiserade lektioner och 14 grupplektioner.
Vårtermin: 18 individualiserade lektioner och 16 grupplektioner.

Grupplektionerna är 45 minuter långa. De individualiserade lektionerna börjar med 15 minuters längd och ökar i tid allt eftersom barnet avancerar. Vi har även orkester som barnen kan spela i beroende på ålder och nivå.

Rytmikundervisning

Hösttermin: 14 lektioner i grupp.
Vårtermin: 16 lektioner i grupp.

Vid sjukdom

Om eleven/familjen är sjuk eller har fått förhinder utgår lektionen utan ersättning, varken i tid eller ekonomiskt. Om läraren är sjuk/frånvarande mer än 2 ggr per termin bör ersättningslektioner genomföras. Om detta inte är möjligt, ska styrelsen kontaktas.

Vill du bli suzukilärare?

Kontakta oss på e-post info[at]suzukigbg.se

Göteborgs Suzukiförenings Regler läsåret 2023/2024

© 2024 Göteborgs Suzukiförening · www.suzukigbg.se · info[at]suzukigbg.se